Ocena brak

Jak ustalić stopień opóźnienia rozwoju mowy?

Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013

Dla celów diagnostycznych istotne jest ustalenie stopnia opóźnienia rozwojumowy. Opierając się na opracowanych przez H. Spionek (1981) wskaźnikachsłużących ocenie lego zjawiska ustalono, że o poważnym stopniu opóźnieniarozwoju mowy należy mówić wówczas, gdy mowa dziecka:

rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),

dwuletniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (dziecko wymawiakilka słów),

- trzyletniego jest na poziomie mowy dziecka półtorarocznego (tworzy onojedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka półtorarocznego).

- czteroletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuletniego (dziecko formułujezdania proste, jego słownictwo czynne jest na poziomie dziecka dwuletniego.ij. używa około 300 słów),

pięcioletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuipółłetniego (dzieckotworzy nadal zdania proste, jego słownictwo jest na poziomie dziecka w wiekudwóch i pół lat),

sześcioletniego jest na poziomie dziecka trzyletniego (pojawiają się zdaniazłożone, wymawia ono 1000-1500 słów),

siedmioletniego jest na poziomie mowy dziecka w wieku trzech i pół lat.

Zdaniem H. Spionek, lekki stopień opóźnienia rozwoju mowy stwierdza sięwówczas, gdy mowa dziecka dwuletniego jest na poziomie rozwoju mowy dzieckapółtorarocznego lub gdy siedmio-ośmiolatek wykazuje stopień rozwojumowy charakterystyczny dla dzieci pięcio sześcioletnich.

Z. Tarkowski (1993) wyróżnia kilka stopni opóźnienia rozwoju mowy:głęboki, znaczny, umiarkowany i lekki. Stopień opóźnienia ustala się na podstawiebadań testowych, wywiadu i obserwacji.

Podobne prace

Do góry