Ocena brak

Jak ustala się czas popełnienia przestępstwa i jakie to ma znaczenie?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Ustalenie czasu popełnienia przestępstwa w prawie karnym ma istotne znaczenie. Chodzi tu o to czy w czasie popełnienia przestępstwa, czyn ten był już zabroniony i jaka kara powinna być nadana. Duże znaczenie ma rozstrzygnięcie czy sprawca czynu jest odpowiedzialny karnie (17 lat), oraz to czy sprawca w chwili czynu był poczytalny czy też nie.

Art. 6 § 1 KK "Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany."

Przestępstwo rozciągnięte w czasie - za czas popełnienia przestępstwa wypada tu przyjąć ostatni moment działania.

Przestępstwo ciągłe - powtarzające się zamachy na to samo dobro. Czasem popełnienia przestępstwa jest tu ostatni moment działania.

Przestępstwa trwałe - wywołanie i utrzymanie przez pewien czas stanu bezprawia. Za czas popełnienia przestępstwa uznany jest tu ostatni moment działania.

Podobne prace

Do góry