Ocena brak

Jak uniknąć korozji?

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Niekiedy korozja metalu z którego wykonane są dane elementy może stanowić poważny problem. Jednym z rozwiązań jest stosowanie, gdzie to moż­liwe, materiałów zastępczych. Dla przykładu, nie­kiedy zamiast śrub stalowych używa się mosięż­nych. Mosiądz co prawda koroduje, lecz ogranicza się to do pokrycia powierzchni nalotem. W przy­padku stali mamy do czynienia z wgłębną korozją, zmieniającą materiał w proszek. Skorodowane śru­by stają się mniej wytrzymałe, często też niemoż­liwe jest ich odkręcenie. Z drugiej strony, jeżeli chcemy skręcić ze sobą elementy naprawdę mocno, to nie istnieje praktycznie żadna alternatywa dla elementów wykonanych z bardzo wytrzymałej na naprężenia stali. W takim wypadku konieczne staje się używanie stali szlachetnych, nierdzewnych. Charakteryzują się one zarówno wytrzymałością, jak i odpornością na korozję.
Jednak stopy nierdzewne są stosunkowo drogie, w związku z czym w dużej większości przypad­ków stosowanie ich nie ma sensu. Niekiedy wykorzystuje się rozwiązanie znacznie tańsze, a pole­gające na chronieniu powierzchni zwykłej stali powłoką antykorozyjną. Najprostszą metodą jest pokrycie chronionego elementu olejem lub sma­rem. Śruby, nakrętki i niektóre narzędzia konser­wuje się w ten sposób fabrycznie, co przeciwdzia­ła natychmiastowemu rozwojowi korozji przy składowaniu w wilgotniej szych miejscach. Olej jest zabezpieczeniem bardzo nietrwałym. Smar, szczególnie nałożony grubą warstwą, jest o wiele pewniejszy. Szczególnie nadaje się on do ochrony powierzchni ruchomych części, gdzie zapewnia przy tym smarowanie, niezbędne do poprawnej pracy mechanizmu. Jednak lepka warstwa smaru szybko się brudzi i pokrywa kurzem. W przypad­ku maszyn nie ma to większego znaczenia, lecz zwykle powierzchniom stalowym nadaje się trwa­łość poprzez pokrywanie farbą. Warstwa farby lub lakieru stanowi doskonałe zabezpieczenie, lecz nawet drobne jej uszkodzenia mogą prowadzić do korozji odsłoniętej części elementu. Korozja może rozprzestrzeniać się również pod powłoką farby, czyniąc niekiedy poważne szkody. Dlatego ślady rdzy na powierzchniach stalowych muszą być jak najszybciej usuwane, a warstwa ochronna farby starannie odnowiona.

Podobne prace

Do góry