Ocena brak

Jak unikać zatrucia?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Wielu zatruć można by uniknąć, gdyby toksyczne substancje były traktowane z należytą ostrożnością. Wszystkie produkty chemiczne stosowane w gos­podarstwie domowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginal­nych, dobrze zabezpieczonych opakowaniach. Leki zażywamy tylko według zaleceń lekarza albo sto­sownie do instrukcji dawkowania. Dbamy o to, by usuwać zużyte opakowania i przeterminowane środki. Nie wykorzystane leki można zanieść z po­wrotem do apteki albo przychodni.
Nigdy nie zbieramy w lesie takich grzybów, co do których nie mamy pewności, że są jadalne. War­to odłożyć kilka grzybów, które zamierzamy spo­żyć - w razie problemów przydadzą się do iden­tyfikacji czynnika, który wywołał zatrucie. Jeśli w domu są dzieci, nie hodujemy trujących roślin.

Podobne prace

Do góry