Ocena brak

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku pogryzienia?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

■ W przypadku pogryzienia przez psa, ko­ta lub człowieka trzeba ranę spłukać pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie umyć wodą z mydłem. Nie tamujemy krwawienia przynajmniej przez minutę, ponieważ z krwią wydostaną się mikroorganizmy chorobotwórcze. Miejsce ugryzienia przykrywamy plastrem albo czystym opa­trunkiem, a potem dowiadujemy się, czy konieczne jest podanie surowicy przeciw-tężcowej lub antybiotyku.
■ Jeśli rana bardzo mocno krwawi, kła­dziemy na niej czysty tampon albo złożoną chusteczkę i uciskamy palcami lub kciu­kiem maksymalnie przez dziesięć minut. Ciało należy tak ułożyć, by zraniona część znajdowała się wyżej niż serce. Sprawdza­my, czy u poszkodowanego nie występują objawy wstrząsu: skóra zimna i spocona, puls znacznie przyspieszony, a oddech płytki, szybki.
■ Nie podajemy choremu nic do picia ani do jedzenia, ale przykrywamy go płasz­czem lub ciepłym kocem. Jeśli obserwuje­my objawy wstrząsu, wzywamy lekarza.
■ Jeśli z rany wypływa silny strumień jasnoczerwonej krwi, została przecięta tęt­nica - jest to poważne obrażenie. Nie tamujemy krwawienia opaską uciskową. Jeśli pogryzione jest ramię, unosimy rękę pacjenta nad głowę i przyciskamy mięśnie do kości po wewnętrznej stronie ramienia. Jeśli rana znajduje się na nodze, kładziemy pacjenta na podłodze z nogami zgiętymi w kolanach i podstawą dłoni mocno przy­ciskamy tętnicę pachwinową do kości miednicy. W każdym przypadku ucisk musi­my zwolnić najpóźniej po 15 minutach.
■ Jeśli podejrzewamy, że doszło do zara­żenia wścieklizną - chory ma konwulsje, drgawki, nad którymi nie może zapanować i wodowstręt - zabieramy rannego do szpi­tala albo natychmiast wzywamy pogoto­wie. Najprawdopodobniej będzie koniecz­ne podanie szczepionki, która uniemożliwi dalsze rozmnażanie się wirusów.
■ Ugryzienie przez węża można rozpoznać po jednym lub dwóch śladach zębów oraz obrzęku. Chorego kładziemy na podłodze i układamy tak, aby miejsce ukąszenia znajdowało się niżej niż serce. Czyścimy ranę, przecierając ją w kierunku od śladów po ukąszeniu i mocno bandażujemy. Ważne jest, by nie poruszyć zranioną częścią ciała. Wzywamy lekarza.
■ Jeśli w stopie utkwią kolce, wkładamy ją do ciepłej, lecz nie za gorącej wody na 15 minut. Wyjęciem kolców powinna zająć się doświadczona osoba.
■ W każdym przypadku powinniśmy za­dbać o to, aby ranny leżał spokojnie do czasu nadejścia pomocy medycznej.

Podobne prace

Do góry