Ocena brak

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia zatrucia?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

W przypadku podejrzenia zatrucia szybko zabez­pieczamy miejsce zdarzenia. Następnie udzielamy pierwszej pomocy. Jeśli ofiara zatrucia jest nie­przytomna, sprawdzamy i oczyszczamy drogi oddechowe. Układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sprawdzamy puls, oddech i jak naj­szybciej wzywamy karetkę pogotowia. Jeśli tok­syczna substancja została wchłonięta przez skórę, staramy się zmyć jej resztki dużą ilością wody. Ratujący musi pamiętać, że bezpośredni kontakt z wodą, która spływa z przemywanego miejsca, jest niebezpieczny. Jeśli doszło do połknięcia środ­ków chemicznych albo uszkodziły one okolice ust, należy choremu podać do picia zimną wodę lub mleko. W przypadku połknięcia trucizny nie nale­ży wzbudzać wymiotów, lepiej zidentyfikować podejrzaną substancję i zachować jej próbki do okazania służbom medycznym.
Jeśli zatrucie zostało spowodowane wdycha­niem szkodliwych gazów, konieczna jest fachowa pomoc. Osoby niedoświadczone i nie mające na sobie odzieży ochronnej nie powinny wchodzić do pomieszczenia, w którym znajduje się trujący gaz.

■ Jeśli pacjent jest nieprzytomny, spraw­dzamy drożność dróg oddechowych i w razie potrzeby oczyszczamy je. Układa­my chorego w pozycji bezpiecznej i natych­miast wzywamy pomoc medyczną.
■ Staramy się ustalić przyczynę zatrucia i jeśli to możliwe, zachowujemy próbkę substancji toksycznej oraz wymiocin.
■ Jeśli dojdzie do oparzeń substancją che­miczną, natychmiast usuwamy jej resztki, przemywając skórę zimną wodą. Chory z oparzeniami w okolicy ust lub w górnej części przewodu pokarmowego powinien pić dużo zimnej wody lub mleka.
■ W przypadku połknięcia trucizny nie na­leży wzbudzać u pacjenta wymiotów.

Podobne prace

Do góry