Ocena brak

Jak udzielić pierwszej pomocy przy zaburzeniach w oddychaniu?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

■ Pamiętajmy o kolejności wykonywania czynności pierwszej pomocy:
- odblokowujemy drogi oddechowe, by tlen bez przeszkód dochodził do płuc
- sprawdzamy regularność oddechu, ob­serwując poruszanie się klatki piersiowej
- sprawdzamy puls, aby upewnić się, czy krew krąży w organizmie
■ Jeśli chory oddycha, ale jest nieprzytom­ny, układamy go w pozycji bezpiecznej i natychmiast wzywamy karetkę pogotowia.
■ Tak zwany „manewr Heimlicha" nie po­winien być stosowany u dzieci. Jeśli nato­miast wykonujemy go u ludzi dorosłych, mogą oni stać albo siedzieć, jednak lepsze skutki uzyskamy, jeśli pacjent pozostanie w pozycji stojącej.

Podobne prace

Do góry