Ocena brak

Jak stosować maści na schorzenia skóry?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Niegroźne dolegliwości skórne i swędzące wysyp­ki leczy się dobrze znanymi maściami, jak maść cynkowa czy olejek rycynowy. Węglan cynku moż­na także stosować na ukąszenia owadów i oparze­nia słoneczne. Ponieważ jest to balsam, łatwo pa­ruje i pochłania ze skóry energię cieplną, dając uczucie chłodzenia. Maści do oczu, takie jak tle­nek rtęciowy, powinno się stosować tylko za zale­ceniem lekarza. Lekkie oparzenia natomiast nale­ży jedynie polać dużą ilością zimnej wody i dopiero potem ewentualnie zwrócić się po pomoc do leka­rza. Maści na oparzenia można używać tylko, gdy poparzone są niewielkie obszary skóry, na których utworzyły się pęcherze. Jeśli skóra nie goi się szyb­ko, należy zgłosić się do lekarza.
Stosowanie maści nie zawsze przynosi pożą­dane rezultaty. W normalnych okolicznościach nie powinno się nakładać ich na ranę, którą przede wszystkim należy oczyścić i polać łagodnym środ­kiem odkażającym, na przykład roztworem nad­tlenku wodoru (woda utleniona). Następnie ranę pozostawia się bez przykrycia, by głębiej położony brud został usunięty przez system obronny organiz­mu. Pokrycie rany maścią tylko zatrzymałoby brud, który nie został usunięty, a to doprowadziłoby do infekcji. Niepotrzebnie nałożona na ranę maść mo­że także zwolnić naturalne procesy gojenia. Tak więc w wypadku poważniejszego zranienia należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem.

Podobne prace

Do góry