Ocena brak

Jak słyszymy dźwięki?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Dźwięki są drganiami, które odbieramy za pomocą słuchu. Inaczej nit w przypadku promie­niowania elektromagnetycznego, dźwięk musi rozchodzić się w ośrod­kach stałym, ciekłym lub gazowym.
Prawie każde ciało może drgać, wytwarzając dźwięki. Niekiedy drgania te można zauwa­żyć gołym okiem, jak na przykład wibracje strun gitary basowej. Wibracje mogą być również niezauważalne. Gdy flecista dmie w otwór swego instrumentu, wprawia w drgania słup powietrza zamknięty w jego wnętrzu.
Niezależnie od źródła dźwięku, jego drgania wprawiają w podobne wibracje otaczający to źró­dło ośrodek, na przykład powietrze. Drgania wędru­ją w ośrodku i docierają do odbiornika, na przy­kład ucha. W uchu drgające powietrze pobudza do wibracji błonę bębenkową, a cały system kostek i zakończeń nerwowych zamienia drgania na sy­gnały elektryczne biegnące do mózgu. Dopiero tam drgania ośrodka są interpretowane jako dźwięki.

Podobne prace

Do góry