Ocena brak

Jak rozumiesz subiektywność zdrowia?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Zdrowie może być określane obiektywnie, jak i subiektywnie. W naukach medycznych i społecznych współwystępują aktualnie dwa modele zdrowia: biomedyczny i holistyczno – funkcjonalny. Model biomedyczny ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną.

Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako stan braku zakłóceń w funkcjach biologicznych organizmu. Organizm cechuje się w stanie zdrowia normalnością podstawowych funkcji. W podejściu tym przyjmuje się, że zdrowie człowieka podlega obiektywnym zasadom regulacji i jest zdeterminowane wyposażeniem genetycznym, wrodzoną strukturą organizmu. Zdrowie zależy od odporności biologicznej, a do załamania zdrowia dochodzi wówczas, gdy organizm nie jest w stanie przeciwstawić się szkodliwym wpływom.

W sytuacji załamania zdrowia jedynie skuteczna jest profesjonalna opieka lekarska. Lekarz przywraca zdrowi stosując specjalistyczne metody leczenia. Zachowanie zdrowia polega na stosowaniu zasad higieny i nie zależy od jego cech psychicznych i zachowań.

Do góry