Ocena brak

Jak rozumiesz pojęcia: kształcenie, nauczaniem uczenie się, samokształcenie?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

A. kształcenie:

- to nauczanie i uczenie się

- jest organizowane w instytucjach wyższych np.: studia

- jest to działanie planowe, wielostronne, ukierunkowane na realizację określonych celów i wymagające  systematycznego i długotrwałego wysiłku

- rezultatem kształcenia jest wykształcenie, które odnosi się do całej osobowości

B. nauczanie:

- może być domowe lub zinstytucjonalizowane

- jest systematyczne, planowe, bezpośrednie kierowane procesem uczenia się

- jest organizowane przez szkołę

- powinno być organizowane aby uczenie się pod kierunkiem nauczyciela było aktywne

- jest to samodzielne dochodzenie do wiedzy i umiejętności

C. uczenie się:

- planowy, zamierzony, złożony proces, którego siłą napędową są motywy uczenia się a rezultatem wiadomości, umiejętności, nawyki

- opiera się na bezpośrednim poznaniu lub doświadczeniu w toku którego powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają modyfikacji zachowania wcześniej nabyte

- uczenie się wymaga aktywności jednostki

- może przybrać różne formy: indywidualne, grupowe, zbiorowe

- rezultatem uczenia się są umiejętności, wiadomości, postawy

D. samokształcenie:

- kształcenie bez udziału instytucji

- nabywanie wykształcenia w toku działalności własnej

Do góry