Ocena brak

Jak rozumiesz chorobę i jej związki ze zdrowiem?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Choroba – stan organizmu lub jakiejś jego części, czy narządu, który charakteryzuje się zakłóceniem ich normalnej czynności – jest zwykle odnoszona jedynie do ściśle ustalonych stanów patologicznych, które dają się rozpoznać klinicznie. Analiza obserwacji klinicznych świadczy jednak o tym, że główną trudnością , która znacznie komplikuje diagnostykę zdrowia, jest obecność u większości ludzi zachorowań lub stanów patologicznych. Stąd też z punktu widzenia cybernetyki choroba jest zakłóceniem skomplikowanego systemu regulacji.

Zdrowie współistnieje z chorobą, tzn. u każdego człowieka, dopóki on żyje, mimo zachorowań, zawsze jest jakiś potencjał zdrowia. Jednoznacznego wzajemnego związku nie ma.

Podobne prace

Do góry