Ocena brak

Jak rozumieć pojęcie rozwój psychoruchowy?

Autor /Odil Dodano /11.03.2013

Pojęcie rozwoju psychoruchowego ma podstawowe znaczenie w psychologii dziecka. Wskazuje, ¿e rozwój psychiki dziecka odbywa sic nic tylko w obszarze procesów poznawczych (orientacyjnych i intelektualnych), ale i wykonawczych. Pozostają one w ścisłym związku, dlatego zalicza się je do wspólnej grupy procesów instrumentalnych: spełniają bowiem rolę instrumentów, dzięki którym człowiek może regulować swoje stosunki z otoczeniem. Dlatego psychologia rozpatruje rozwój dziecka pod kątem jego rozwoju psychoruchowego.

Pojęcie rozwoju psychoruchowego rozumiemy jako proces rozwoju (ciąg zmian progresywnych), w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką (całokształtem czynności poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych). Takie ujęcie prezentuje we wszystkich swych pracach I I. Spionek (1965, 1973). Autorka ta wskazuje na siłę tego związku w procesie rozwoju oraz na liczne i rozlegle powiązania w przypadkach zaburzeń lego rozwoju. Postuluje posługiwanie się pojęciem rozwoju psychoruchowego zarówno w odniesieniu do normy, jak i patologii.

Podobne prace

Do góry