Ocena brak

JAK ROZUMIAŁ PAŃSTWO MONTESKIUSZ

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

W myśl teorii Monteskiusza państwo powstało w wyniku umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony ich interesów bezpieczeństwa i wolności. Wolność i inne dobra były jednak zawsze albo ograniczone lub odbierane ludziom. Niezbędne jest znalezienie prawdziwej gwarancji wolności.

Zdaniem Monteskiusza może nią być tylko oddzielenie od siebie trzech władz:

Monteskiusz w swej teorii nie postulował jednak całkowitej równości władz.

Wolność obywateli stanowi główny przedmiot teorii Monteskiusza. Gwarantem wolności jest praworządne państwo, w którym prawa są dobre i przesiąknięte „duchem”, umiarkowania a władze od siebie oddzielone. Władze powinny wzajemnie się równoważyć i wpływać na siebie hamująco.

Do góry