Ocena brak

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

- rozmowa z dzieckiem na temat jego nowej religii.

- zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sekt, w które uwikłane jest dziecko.

- należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę

- podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia codziennego rodziny

- nie wolno dopuścić by się całkowicie odizolowało

- zasad moralnych należy je uczyć przez miłość i dyscyplinę

- wskazane jest skontaktowanie się z duszpasterzem, pedagogiem w szkole, poradnią dla rodziców poszkodowanych przez sekty

- skorzystanie z dominikańskiego centrum informacji o sektach

- Ruch Effatha, który pomaga osobą należącym do sekt - katolickie stowarzyszenie prowadzące działalność apologetyczno - ewangelizacyjną.

Celem działań Effathy jest:

  • umacnianie i obrona wiary rzymskokatolickiej przed niebezpieczeństwem wszelkiego rodzaju odchyleń doktrynalnych (sekty, nowe ruchy religijne, okultyzm, praktyki magiczne, astrologia, spirytyzm)

  • pozyskanie nowych członków religii rzymskokatolickiej (m.in głoszenie Ewangelii, organizowanie spotkań o tematyce religijnej, rekolekcje, prelekcje, tworzenie kręgów biblijnych o charakterze ewangelizacyjnym)

  • organizowanie kursów ewangelizacyjnych

  • podniesienie świadomości wyznających religię rzymskokatolicką o nauce Kościoła.

Podobne prace

Do góry