Ocena brak

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Czy mamy do czynienia z sektą?

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie).

2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.

3. W grupie znajdują Państwo wszystko, czego do tej pory na próżno szukaliście.

4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jako Bóg.

6. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie, jak go uratować.

7. Grupa jest elitą. Pozostała ludzkość jest chora i zagubiona. Jeżeli nie będzie w grupie współuczestniczyć, nie może się uratować.

8. Grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach. Jedynie nauka grupy jest uważana za wartościową i prawdziwą.

9. Grupa odrzuca racjonalne myślenie, umysł, rozum jako negatywne, satanistyczne, nieoświecone.

10. Krytyka i odrzucenie przez stojących z zewnątrz jest właśnie dowodem, że grupa ma rację.

11. Grupa ocenia siebie jako prawdziwą rodzinę lub wspólnotę.

12. Grupa chce, by wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w Państwa rozwoju.

13. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez:

  • ubiór,

  • żywienie,

  • własny język,

  • ograniczanie swobody w relacjach międzyludzkich.

14. Grupa żąda ścisłego posłuszeństwa regułom albo dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia.

15. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych, np.:

  • kontakt z partnerami za zgodą kierownictwa,

  • seks grupowy,

  • całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób niższych w hierarchii grupy.

16. Nigdy w ciągu dnia nie jesteście Państwo sami. Ktoś z grupy zawsze wam towarzyszy.

17. Grupa wypełnia cały was czas zadaniami, np.: sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją.

18. Jeżeli obiecany przez grupę sukces bądź uzdrowienie nie nastąpią, grupa uzna, że sami Państwo są za to odpowiedzialni, ponieważ nie zaangażowaliście się dostatecznie lub nie wierzyliście wystarczająco solidnie.

19. Członkiem grupy powinni Państwo zostać natychmiast, już dzisiaj, nie istnieje możliwość obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze od refleksji jest przeżycie, zgodne z zasadą: Tego nie da się po prostu wyjaśnić. Proszę przyjść do nas i wziąć udział w spotkaniu. Kiedy przeżyjecie – zrozumiecie

Podobne prace

Do góry