Ocena brak

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Techniki terapii systemowej

Autor /Pietrek555 Dodano /04.07.2011

Od pierwszego spotkania z rodziną stosuję techniki terapii systemowej:

- pytania cyrkularne, które służą zbadaniu tego,w jaki sposób każdy z członków rodzinyspostrzega lub wyobraża sobie relacje w rodzinie, a także uczucia i przeżyciapozostałych osób; np. terapeuta może spytać żonę pacjenta Jak według Pani układająsię relacje pomiędzy synem i córką odkąd mąż choruje  lub córkę Jak sądzisz, jakmama przeżyła pójście taty do szpitala?. I jeszcze jeden przykład typowego pytaniacyrkularnego do zadania każdemu z członków rodziny Jak sądzisz, co zmieniło się wwaszej rodzinie odkąd tata jest chory?. Formułując pytania cyrkuralne terapeutawykorzystuje informacje uzyskane w wypowiedziach członków rodziny.

- pytania reflektujące, które mają ułatwić rodzinie refleksje nad procesamizachodzącymi zarówno w rodzinie, jak i w procesie terapii, np. Dzięki czemu państwa rodzina poradziła sobie w tej sytuacji?, a także procesu terapii i roli terapeuty, np. Jakpani/pan sądzi, do czego ja mogę się przydać państwa rodzinie?

- konotacje pozytywne czyli pozytywne przeformułowanie opinii, czy poglądówwyrażanych przez rodzinę, na temat relacji w rodzinie czy zachowań poszczególnychosób. W ten sposób rodzina ma możliwość innego zobaczenia własnych doświadczeń.Np. w trakcie sesji z rodziną, w której pojawia się wiele wzajemnych komentarzynegatywnych dotyczących tego, że część rodziny zajęła się opieką nad chorym, a inniprzejęli obowiązki domowe dotyczące zdrowych członków rodziny i ten podziałdokonał się samoistnie mówię, że ja ich spostrzegam jako dobrze współdziałającąrodzinę, która umie zorganizować wszystkie ważne dla rodziny sfery życia

Podobne prace

Do góry