Ocena brak

Jak rozbierać nowoczesne budynki?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

W wielu nowoczesnych budynkach stosuje się belki bądź dźwigary z tzw. kablobetonu, sprężanego po stwardnieniu. Wzdłuż belki kablobetonowej bie­gną w specjalnych kanałach stalowe „ścięgna", a jeśli w belce pojawiają się naprężenia* wygina się ona pośrodku ku górze. Podczas wznoszenia budynku siłę przykłada się do stali stopniowo, wraz ze wzrostem obciążenia elementu, tak by belka zawsze trwała w równowadze. Zapobiega to wygi­naniu się i pękaniu belek pod obciążeniem. Obec­ność elementów kablobetonowych powoduje jed­nak pewne kłopoty, gdy zachodzi konieczność rozbiórki budynku.
Jeśli nagle zredukuje się obciążenie takiej belki, to wygnie się ona w górę pod wpływem sił ści­skających i pęknie, a to może spowodować nie­kontrolowane zawalenie się budynku i katastrofę. Podobnie skończyć może się zdjęcie sił sprężają­cych belkę, zanim odpowiednio zredukuje się jej obciążenie. Belka wygnie się tym razem w drugą stronę, pękając i powodując niekontrolowany roz­pad konstrukcji budynku.
By do tego nie dopuścić, należy jednocześnie zmniejszać obciążenie elementu (przez rozbiórkę konstrukcji którą podtrzymuje) i siły ściskające. W belce zawsze znajduje się kilka stalowych „ście
gien", a stopniową redukcję naprężeń uzyskuje się przecinając je po kolei. Ze względu na niebezpie­czeństwa związane z rozbiórką budynków, w któ­rych wykorzystywano kablobeton sprężany po stwardnieniu, należy zawsze przechowywać szcze­gółowe plany takiego budynku. Po latach należy je przekazać inżynierom, którzy na ich podstawie będą w stanie określić funkcję i położenie wszyst­kich belek przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych takiej konstrukcji.

Podobne prace

Do góry