Ocena brak

Jak przeprowadza się badania mózgu?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Ostatnio osiągnięto znaczne postępy w badaniach dotyczących pracy mózgu. Na podstawie badań skutków przeprowadzonych operacji mózgu, naukowcy potrafili wydedukować, jakie funkcje spełniają poszczególne części centralnego układu nerwowego i w jaki sposób współpracują ze sobą.
Wynalezienie tomografu komputerowego (TK) ułatwiło wykrywanie uszkodzeń mózgu. Tomograf komputerowy, wykorzystujący promieniowanie rentgenowskie i analizę komputerową, podaje obraz przekrojów mózgu w odstępach 1-centymetrowych. Inne zjawisko, rezonans magnetyczny (RM), można wykorzystać do badania mózgu poprzez poddanie go działaniu silnego pola magnetycznego i analizowanie wibracji atomów komórek móz­gowych wzbudzonych przez to pole. Dzięki bada­niu mózgu na poziomie atomu rezonans magne­tyczny wykrywa niepokojące zmiany w procesach chemicznych zachodzących w mózgu, podczas gdy tomograf komputerowy dostarcza informacji jedy­nie o uszkodzeniach fizycznych.
Podobne urządzenie o nazwie tomograf pozy­tronowy emisyjny (PET) pozwala obserwować roz­chodzenie się związku chemicznego (na przykład glukozy albo tlenu), który został oznaczony radio­aktywnie izotopem emitującym pozytrony, a na­stępnie wprowadzony ponownie do organizmu. Badanie PET pozwala obserwować przepływ nace­chowanego w ten sposób związku chemicznego; na tej podstawie naukowcy potrafią ustalić, jakie części mózgu są wykorzystywane do procesów myślowych i czynnościowych.
Badania nad mózgiem koncentrują się obecnie na grupie związków chemicznych nazywanych ogólnie przekaźnikami nerwowymi („neurotransmiterami"), gdyż zdaniem naukowców są one kluczem do zrozumienia, w jaki sposób odbywa się przepływ informacji między komórkami ner­wowymi. Odkrycie tych związków chemicznych doprowadziło m.in. do ustalenia, jaki jest mecha­nizm działania leków przeciwdepresyjnych, i do wynalezienia leku przeciw chorobie Parkinsona.
Wysoko wyspecjalizowany sprzęt pozwala reje­strować z dużą dokładnością aktywność elektryczną różnych części mózgu. Największy postęp osią­gnięto w badaniach dotyczących przetwarzania przez mózg informacji przekazywanych przez narząd wzroku podczas procesu „widzenia".

Podobne prace

Do góry