Ocena brak

Jak przeciwdziałać kalectwu?

Autor /Erka Dodano /31.01.2012

Profilaktyka polega na przeciwdziałaniu potencjalnemu kalectwu, zanim rozwinie się w pełnej formie. Odgrywa ważną rolę w pracy z ludźmi w podeszłym wieku, którzy mogą skorzystać z porad, wykładów i kursów, ułatwiających rozpoczęcie nowego życia na emeryturze. Organizacje społeczne oraz firmy dostarczające produktów zaspokajających potrzeby ludzi starszych mogą służyć w tym względzie pomocą i informacją.
Terapia ma za zadanie zwalczać już istniejące kalectwo. Na przykład, w przeszłości jedyną drogą porozumienia ludzi z wrodzonym brakiem słuchu było posługiwanie się językiem migowym. Tymczasem przy użyciu współczesnych metod terapeuci są w stanie częściowo nauczyć mówić osoby głuche czy niedosłyszące.

W trakcie rehabilitacji chorzy umysłowo lub fizycznie uczą się, jak egzystować w miarę normalnie pomimo swoich ułomności. Człowiek niepełnosprawny może uczęszczać na kurs odpowiednio dobranego zawodu i jeśli nie będzie w stanie radzić sobie w warunkach pełnej konkurencji, może znaleźć zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej.

W wielu krajach rozwijają się dyscypliny sportowe dla osób ze sparaliżowaną dolną częścią ciała, na przykład polo czy koszykówka na wózku inwalidzkim. Co cztery lata równolegle z Igrzyskami Olimpijskimi odbywa się paraolimpiada dla niepełnosprawnych sportowców.

Podobne prace

Do góry