Ocena brak

Jak przeciwdziałać gwałtom i przemocy w rodzinie?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Dane statystyczne na temat liczby dokonywanych gwałtów mogą świadczyć o tym, że albo przestęp­stwo to jest coraz częściej popełniane, albo ofiary chętniej zaczynają mówić o tym, co je spotkało. Zmiany w procedurze policyjnej i postawie spo­łecznej, a także praktykowane w wielu krajach zapewnianie ofiarom gwałtu anonimowości pod­czas rozprawy sądowej, zachęciły kobiety do gło­śnego mówienia o swoich przeżyciach.
W krajach zachodnich kontakt z pracownikiem społecznym jest możliwy już na posterunku policji, a w celu zapobiegania wystąpieniu długotrwa­łego szoku spowodowanego tym traumatycznym wydarzeniem powstało wiele organizacji. Grupa Kobiety Przeciw Gwałtom szczególnie aktywnie domaga się wprowadzenia zmian w aktualnym ustawodawstwie, aby prawo chroniło i pomagało ofiarom gwałtu. Wsparcie rodziny, przyjaciół, a także partnera jest w tym wypadku najważniejsze. Ofiara potrzebuje czasu na poradzenie sobie ze swoim gniewem i frustracją. Bardzo ważne jest, aby ofiara gwałtu nie nabrała przekonania, że sama ponosi winę za to, co się jej przydarzyło.
Przemoc w rodzinie jest niestety problemem bardzo powszechnym, często połączonym z nad­używaniem alkoholu. Grupy wsparcia dla ofiar przemocy są często tworzone przez ochotników, ale źródła finansowania pochodzą częściowo od władz lokalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o zapew­nienie dachu nad głową ofiarom i ich dzieciom. Kiedy tylko jest to możliwe, zapewnia się pomoc nie tylko kobietom-ofiarom przemocy, ale także sprawcom tego rodzaju przestępstw. Gotowość policji do interweniowania w przypadkach prze­mocy w rodzinie sprawiła, że coraz więcej kobiet donosi o takich przestępstwach.

Podobne prace

Do góry