Ocena brak

Jak przebiegał rozwój koncepcji marketingowej?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga coraz większej aktywności w skali międzynarodowej.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych punktem odniesienia wszystkich działań był przede wszystkim nabywcamarketing definiowano wówczas jako koncepcję zaspokajania potrzeb konsumenta. W latach osiemdziesiątych centralnym problemem było otoczenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza konkurencyjne. Obecna tendencja to silna walka konkurencyjna, jakość i wzornictwo produktów, internacjonalizacja i globalizacja, tworzenie mega kampanii i sieci przez fuzje.

Podobne prace

Do góry