Ocena brak

Jak przebiegają konflikty między grupami

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Konflikt jest ceną, którą płacimy za naszą wolność. W utopijnych projektach rzekomo idealnego społeczeństwa, wolnego od konfliktów, nie ma miejsca na ludzką wolność i spontaniczność. Państwo stara się zapobiegać konfliktom, które mogłyby zdestabilizować ład w państwie, ale konflikty potencjalnie mniej dotkliwe w skutkach pozostawia do rozstrzygnięcia samym obywatelom, dbając przy tym o to, by nie rozstrzygali ich w drodze przemocy.

Istnieją sposoby instytucjonalizacji konfliktu, zapobiegania jego eskalacji i szczególnie niszczącym skutkom. Zwykle wystarczają negocjacje stron zaangażowanych w spór, jeśli jednak nie przynoszą one efektu, pomocą mogą służyć wspólnie wybrani mediatorzy lub poddanie się procedurom arbitrażu.

Wiele konfliktów rozstrzyga na swoim forum parlament – partie polityczne mają wśród swojego elektoratu zorganizowane grupy interesu, które za ich pośrednictwem zapewniają sobie polityczną reprezentację.

Konflikty między grupami nieformalnymi są dla ich członków oczywiście bardziej absorbujące niż konflikty między dużymi organizacjami, do których również należą. W grupach nieformalnych konflikty mają niekiedy charakter bardziej żywiołowy,ponieważ chodzi w nich nie tyle o realizację jakiegoś celu, ile pokonanie, a czasem jeszcze poniżenie wroga.

Podobne prace

Do góry