Ocena brak

Jak przebiega wzrost komórki jajowej?

Autor /Bogna Dodano /31.01.2012

Jajniki, żeńskie gruczoły rozrodcze, w których zaczynają dojrzewać komórki jajowe, są umieszczone na końcu pary przewodów nazywanych jajowodami. Jajowody prowadzą do macicy. Kiedy dojrzewające jajeczko jest gotowe zmienić się z oocytu pierwszego rzędu na oocyt drugiego rzędu, cały czas znajduje się w jajniku. Proces mejozy przebiega dokładnie tak jak w przypadku spermatocytu pierwszego rzędu, ale jego wynik jest inny, gdyż w rezultacie nie powstają dwie takie same komórki.

Oocyt pierwszego rzędu dzieli się na dwa. przy czym każda para chromosomów rozpada się na dwa pojedyncze chromosomy, ale jeden z dwóch powstałych tworów (oocytów drugiego rzędu) jest większy od drugiego. Powstanie z niego dojrzała komórka jajowa, podczas gdy twór mniejszy (zawierający także 23 chromosomy i znany pod nazwą ciałka kierunkowego) przechodzi do obszaru otaczającego pierwotny oocyt pierwszego rzędu, zwanego warstwą przejrzystą, i obumiera.

Pozostały oocyt drugiego rzędu, łącznie z otaczającą warstwą przejrzystą, jest podobny w kształcie, ale o wiele większy od spermatydy. W ciągu jednego lub dwóch dni wędruje z jajnika przez jajowód do macicy, gdzie zajdzie w nim jego własny podział drugiego rzędu. Niezdolny poruszać się samodzielnie, zostaje przepchnięty w dół przez maleńkie, przypominające włoski struktury, znajdujące się na końcu jajowodu, a także przez skurcze całego przewodu. Ten proces nazywamy owulacją - ma on miejsce raz w miesiącu u dojrzałych płciowo kobiet.

■ Komórka jajowa jest znacznie większa od plemnika i w pełni dojrzała jest niemalże widoczna dla ludzkiego oka. Po mejozie pierwszego rzędu dojrzewające jajo ma około 11-16 setnych milimetra (110-160 mikronów) w przekroju, łącznie z zewnętrzną warstwą przejrzystą.

Podobne prace

Do góry