Ocena brak

Jak przebiega odwzorowanie układu słonecznego w planetarium?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Aby odwzorować w planetarium ruchy Słońca, Księżyca oraz planet naszego układu poruszają­cych się po różnych, nieraz skomplikowanych tra­jektoriach, stosuje się dwie metody. Pierwsza pole­ga na tym, że wprawia się w fuch odpowiednie projektory. W drugiej światło z projektorów pada na ekran poprzez układ ruchomych luster.
Symulowanie ruchów Słońca i Księżyca nie nastręcza większych problemów. Nachylenie ich trajektorii względem równika niebieskiego (pro­jekcji ziemskiego równika na niebo) jest zacho­wane dzięki zastosowaniu odpowiednich klinów w układzie projekcyjnym. Projektor wyświetlają­cy obraz naszego naturalnego satelity ma wbudo­waną specjalną przesłonę, która „wycina" część obrazu zgodnie z odpowiednią fazą Księżyca.
Ruchy planet są symulowane za pomocą urzą­dzeń analogowych. Są to mechaniczne uproszczone modele Układu Słonecznego, z których każdy zawiera Słońce, Ziemię oraz odwzorowywaną pla­netę. W analogu Ziemia i planeta poruszają się wokół Słońca w taki sposób, że stosunki ich pręd­kości i odległości od naszej gwiazdy odpowiadają ich wielkościom rzeczywistym. Połączenia prze­suwne łączą modele Ziemi i planety z prętem repre­zentującym miejsce, w którym planeta jest widocz­na z Ziemi. Pręt ten steruje położeniem projektorów bądź luster. Dzięki temu obraz planety znajduje się zawsze w odpowiednim miejscu w stosunku do innych ciał niebieskich.
Pomocnicze projektory wyświetlają na ekranie południk niebieski, ekliptykę (wielkie koło na sfe­rze niebieskiej, po którym odbywa się pozorny ruch Słońca na tle gwiazd) oraz układ współrzędnych pomocny w znajdowaniu pozycji poszczególnych ciał niebieskich.
W pokazach dla publiczności organizowanych w planetariach niebo powoli ciemnieje. Najpierw pokazywany jest obraz nieba późnym popołu­dniem, Słońce stopniowo zachodzi za horyzontem i powoli wyłaniają się: Księżyc, planety, gwiazdy oraz nasza galaktyka - Droga Mleczna. Niektóre planetaria oferują publiczności rozbudowane i za­awansowane pokazy, włącznie z widokiem Kosmo­su z Księżyca. Ziemia widoczna jest jako niebieska kula na tle głębokiej, połyskliwej czerni.
Większość operacji wykonywanych podczas pokazu, włączając w to efekty dźwiękowe i komen­tarz słowny, jest sterowana komputerowo. Dziś użytkownicy domowych komputerów osobistych mogą mieć własne małe planetarium w domu. W roku 1993 zespół programistów pracujących wcześniej nad rosyjskim projektem kosmicznym stworzył program symulujący planetarium na kom­puterze. Program zawiera dane o 250000 gwiazd i innych obiektów kosmicznych. Użytkownicy mogą podróżować przez Wszechświat w czasie i przestrzeni. Wśród danych są również zdjęcia po­wierzchni planet dostarczone przez amerykańskie sondy kosmiczne oraz mapy planet.

Podobne prace

Do góry