Ocena brak

Jak pracuje układ oddechowy?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Oddychanie jest jednym z najważ­niejszych procesów życiowych organizmu. Człowiek, który nie może oddychać, nie dostarcza swojemu organizmowi tlenu, bez niego zaś życie jest niemożliwe - niedotlenione komórki przestają pracować i giną.
Kiedy noworodek po raz pierwszy zaczerp­nie oddech do słabych jeszcze płuc, uru­chamia się mechanizm oddychania, polega­jący na dostarczaniu tlenu do wszystkich komórek i usuwaniu z nich toksycznych gazów. Aby mecha­nizm ten funkcjonował prawidłowo, powietrze musi dotrzeć do płuc przez jamę ustną lub nosową, krtań i tchawicę. W procesie oddychania ważną rolę odgrywają też mięśnie klatki piersiowej i prze­pona - warstwa tkanki mięśniowej w kształcie kopuły, znajdująca się pod płucami i oddzielająca klatkę piersiową od jamy brzusznej.
Jeśli oddychanie nie przebiega prawidłowo, zbyt niski poziom tlenu we krwi spowoduje zatrzyma­nie funkcji życiowych organizmu. Układ oddecho­wy odgrywa więc niezwykle istotną rolę i wszel­kie nieprawidłowości w jego działaniu należy traktować bardzo poważnie.

Podczas wdechu mięśnie znajdujące się pomiędzy żebrami kurczą się, w wyniku czego żebra unoszą się. a przepona opada. Płuca rozszerzają się, a two­rzące się w nich podciśnienie powoduje zasysanie około pół litra powietrza. Podczas wydechu na­stępuje rozkurcz tych samych mięśni i w efekcie żebra opadają, zmniejszając pojemność klatki pier­siowej. Jednocześnie przepona przesuwa się do góry, wypychając z płuc około pół litra „zużyte­go" powietrza.
W ciągu 60 sekund (1 minuty) wykonujemy około 16 wdechów i wydechów. Powietrze zosta­je ogrzane w ustach i nosie, po czym przesuwa się wzdłuż tchawicy, rozgałęziającej się na dwa oskrze­la. Każde z nich prowadzi do płuca i rozgałęzia się tam na setki małych oskrzelików. Na samym końcu każdego oskrzelika znajduje się mikroskopijny pęcherzyk płucny, poprzecinany gęstą siatką naczyń włosowatych, w których krew pobiera tlen, a pozbywa się dwutlenku węgla.
Przełyk, czyli przewód, przez który pokarm do­ciera do żołądka, jest położony tuż za tchawicą. Wejścia do przełyku i tchawicy znajdują się bar­dzo blisko siebie i aby ślina, jedzenie albo napoje nie wpadły przypadkowo do tchawicy, jest ona zaopatrzona w niewielką chrząstkę nagłośniową.
Kiedy człowiek je i pije, zamyka ona wejście do tchawicy, zabezpieczając ją tym samym przed nie­pożądanymi ciałami obcymi.

Podobne prace

Do góry