Ocena brak

Jak pracują jelita?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Połykany przez nas pokarm podlega skomplikowanym pro­cesom, podczas których wszystkie potrzebne składniki odżywcze są wchłaniane do organizmu, a szkodliwe produkty uboczne -wydalane. Niestety, jelita - miejsce, w którym przebiegają te procesy -narażone są na różne choroby.
Właśnie w jelitach odbywa się trawienie pokarmów, czyli wchłanianie wszyst­kich składników pokarmowych do krwiobiegu i przekształcanie pozostałości w gęstą masę, która zostanie wydalona jako kał. Najpierw pokarm zostaje rozłożony w żołądku przez różne związki chemiczne, następnie podlega przetwo­rzeniu przez jelita, które są ostatnimi elementami układu trawiennego. Najogólniej jelita można po­dzielić na dwie podstawowe części: jelito cienkie i jelito grube.
Jelito cienkie ma kształt wąskiej, zwiniętej rurki wychodzącej z dolnego otworu żołądka. Jego dłu­gość wynosi 6-7 metrów, a średnica 15 do 30 milimetrów. Składa się z dwunastnicy w kształcie lite­ry C, zwiniętego jelita czczego oraz jelita krętego. Jelito grube jest szersze i krótsze, ma długość około 15 metra, a składa się trzech odcinków: jelita śle­pego z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicy, od­bytnicy i odbytu. W jelicie cienkim odbywa się wchłanianie substancji odżywczych, natomiast w jelicie grubym następuje przetwarzanie nie wchłoniętych wcześniej składników pokarmowych.
Przed omówieniem poszczególnych chorób jelit należy przedstawić sposób, w jaki normalnie pracu­ją. Dwunastnica jest położona w prawej górnej czę­ści brzucha (patrząc na człowieka z przodu), dość blisko kręgosłupa. Trzustka jest gruczołem poło­żonym pod żołądkiem i łączy się z dwunastnicą w środku jej długości. Gruczoł ten produkuje duże ilości enzymów trawiennych (pewnego rodzaju białka), które pomagają w rozkładzie tłuszczów i białek. Biorą one udział w ostatecznym etapie tra­wienia. Enzymy docierają do dwunastnicy przez przewód trzustkowy. Także żółć z wątroby płynie przewodem żółciowym do dwunastnicy, by wspo­móc trawienie tłuszczów.
Z dwunastnicy pokarm przemieszcza się do jeli­ta czczego. Błona śluzowa tej części jelita produkuje inne enzymy i dodatkowy płyn, ułatwiający prześliźnięcie się pokarmu przez pozostałą część jelita cienkiego. Mięśnie w ścianie jelita czczego wykonują falujące skurcze (tzw. perystaltyka jelit), przepychając pokarm w kierunku jelita krętego. Wewnętrzna powierzchnia jelita czczego jest moc­no pofałdowana i pokryta malutkimi kosmkami, dzięki czemu obszar pochłaniania substancji odżywczych jest większy. Pozwala to wchłonąć w ścianę jelita czczego składniki pokarmowe, które następnie przechodzą do krwiobiegu i przez żyły do wątroby. W wątrobie zostają one przekształcone w inne substancje chemiczne, takie, które orga­nizm potrafi wykorzystać do wytworzenia energii, wzrostu czy regeneracji tkanek.
Pozostała część procesu wchłaniania pokarmów ma miejsce w jelicie krętym. Ponadto tutaj właśnie dochodzi do reabsorbcji dużej ilości płynów, dzię­ki czemu udaje się utrzymać właściwy poziom pły­nów i soli w organizmie. W przeciwnym razie po upływie kilku godzin doszłoby do poważnego odwodnienia organizmu.

Jelito grube.
Masa pokarmowa, która dociera do jelita grubego, składa się już głównie z produktów ubocznych pro­cesu trawienia, który odbył się w jelicie cienkim. Zawiera ona bardzo dużo błonnika, którego orga­nizm ludzki nie trawi.
Jelito grube, a także dolna część jelita krętego, zawierają także dużo bakterii, wspomagających końcowe fazy procesów trawiennych. Sama ich obecność w tej części przewodu pokarmowego nie jest źródłem infekcji; problemy mogą się pojawić wtedy, gdy wskutek zaburzeń bakterie dostaną się w inne rejony organizmu. Okrężnica spełnia funk­cję filtra usuwającego nadmiar płynu z produktów ubocznych, które następnie zostają zmagazynowa­ne jako kał w okrężnicy po lewej stronie brzucha. Kał zostaje wydalony na zewnątrz przez odbytnicę i odbyt.

Podobne prace

Do góry