Ocena brak

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ADHD - Zasady pracy z dzieckiem

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Jasne komunikaty

 • muszą być krótkie i proste,

 • muszą być wydawane głosem zdecydowanym, ale nie kategorycznym,

 • nie powinny być to prośby,

 • należy je w miarę potrzeby powtarzać, lub prosić dziecko o ich powtórzenie,

 • mogą zawierać ważniejsze fragmenty, które należy wyróżnić (głosem, gestem)

 • jeśli są dłuższą instrukcją, powinny zostać podzielone na pojedyncze, prostsze zadania

 • komunikaty będące pozytywne, a nie negatywne

Jasno określony system norm i zasad

 • wieszamy je dla przypomnienia w widocznym miejscu,

 • tworzymy system sygnałów i gestów przypominających o nich (np. wzniesiony palec, pokazywanie oczu, uszu, plansze, żółte kartki itd),

 • powtarzamy je dziecku ściśle określoną liczbę razy,

 • gdy zasady zaczynają obowiązywać, bezwzględnie ich przestrzegamy.

Podobne prace

Do góry