Ocena brak

Jak praca biurowa wpływa na narządy ruchu?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Schorzenia narządów ruchu są spowodowane przez nadmierne obciążenie części kośćca czy narządów ruchu. Człowiek piszący na maszynie, albo kla­wiaturze komputera, powtarza ciągle te same ruchy kończyn górnych, a jednocześnie często przyjmu­je nieprawidłową postawę, gdyż urządzenia są źle ustawione. Użytkownicy komputerów są zagroże­ni wystąpieniem uszkodzenia przeciążeniowego, schorzenia, które występuje także u przedstawicie­li innych zawodów, zmuszonych do jednostajnego wysilania palców, rąk czy ramion (jak pracownicy zatrudnieni przy taśmie produkcyjnej, w działach opakowań, budownictwie i rolnictwie). Do obja­wów należy ból w nadgarstku i ramionach oraz mrowienie, lub brak czucia w dłoniach. W poważ­nych przypadkach ból bywa tak ostry, że pacjenci są zmuszeni do zrezygnowania z pracy. Jedynym lekarstwem na te dolegliwości jest dłuższy odpo­czynek, ale przed ponownym przystąpieniem do wykonywania czynności zawodowych należy przede wszystkim skorygować błędy w postawie.
Aby zminimalizować obciążenie górnej polowy ciała, należy tak wyregulować wysokość krzesła, aby łokcie były ugięte pod kątem prostym, a nad­garstki znajdowały się mniej więcej na linii stano­wiącej przedłużenie ramion. Idealnie byłoby, gdyby krzesło posiadało regulowany kąt i wysokość opar­cia. Obrotowe krzesło pozwala uniknąć koniecz­ności wykręcania kręgosłupa podczas sięgania w bok czy do tyłu po potrzebne dokumenty. Nad­garstki nie powinny spoczywać aa biurku ani być nienaturalnie wygięte. Kąt nachylenia klawiatury należy wyregulować tak, aby położenie dłoni nie powodowało zmęczenia nadgarstka czy przedra­mienia. Jeśli miejsce pracy jest dobrze przygoto­wane, podczas pisania na komputerze przedramię znajduje się pod kątem od 70 do 90 stopni do kor­pusu. Należy siedzieć w swobodnej, wygodnej pozycji, nie garbić się. Plecy powinny być wypro­stowane i podparte.
W czasie pracy stopy mają spoczywać płasko na podłodze; jeśli nie można obniżyć krzesła, nale­ży skorzystać z podnóżka. Oparcie powinno pod­pierać dolną część pleców. Niewielka poduszka podłożona pod odcinek lędźwiowy pomoże prze­sunąć środek ciężkości ciała lekko do przodu i zwiększy wygodę.
Nie wolno ignorować uporczywych bólów i in­nych, nawet drobnych, dolegliwości. Jeżeli podej­rzewamy, że praca powoduje uszczerbek na zdro­wiu, jak najszybciej skonsultujmy się z lekarzem i porozmawiajmy z pracodawcą.

Podobne prace

Do góry