Ocena brak

Jak powstaje światło?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Podobnie jak elektryczność, światło może być otrzymywane z innych rodzajów energii. Światło i inne formy promieniowania elektromagnetycz­nego produkowane przez Słońce są wynikiem reakcji jądrowych, w trakcie których wodór za­mienia się w hel. W przypadku płonącego węgla bądź drewna, energia chemiczna zamieniona zo­staje w ciepło i światło. Energia elektryczna prze­twarzana jest na ciepło i światło podczas przepły­wu prądu przez włókno żarówki. Świetlówka działa na innej zasadzie. Napięcie podłączone jest do końców szklanej rurki wypełnionej gazem (najczęściej oparami rtęci). Powoduje to żarzenie gazu, który emituje promieniowanie ultrafiole­towe, wnikające w warstwę luminoforu, jaką pokryte są wewnętrzne ścianki rury. Luminofor pochłania niewidzialne promieniowanie ultrafio­letowe i emituje energię w formie światła. Tego typu konwersja promieniowania nosi nazwę fluorescencji. Fosforescencja jest podobnym zjawi­skiem, jednak w odróżnieniu od fluorescencji, świecenie utrzymuje się jeszcze długo po wyga­śnięciu pierwotnego źródła promieniowania. Luminofarby (farby świecące) są fosforescencyjne - świecą przez kilka godzin po krótkim wysta­wieniu ich na działanie jaskrawego światła. Zarówno fluorescencja jak i fosforescencja są rodzajami luminescencji - zjawiska emisji świa­tła, której przyczyną nie jest wysoka temperatura.

Podobne prace

Do góry