Ocena brak

Jak powstaje fala podmuchowa w wyniku eksplozji materiału wybuchowego?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Podczas rozprężania się w powietrzu gazów pow­stałych w wyniku eksplozji materiału miotającego zachodzi nagły skokowy wzrost ciśnienia. To zaburzenie rozchodzi się z prędkością około 335 m/s, czyli zbliżoną do prędkości dźwięku. Eksplozji materiału kruszącego towarzyszy natomiast tak nagły wzrost ciśnienia, że powstały impuls sprę­żonego gazu tworzy falę uderzeniową, zwaną także falą podmuchową, która rozchodzi się z prędko­ścią ponaddźwiękową.
Właśnie fala podmuchowa uderzająca w dany obiekt dokonuje największych zniszczeń. Fala od­działuje na obiekt zaledwie kilka milisekund (ty­sięcznych części sekundy), lecz to wystarczy. Za falą podmuchową podąża obszar znacznie obni­żonego ciśnienia, który może powodować dalsze zniszczenia. Obiekty nadwyrężone falą podmucho­wą są kompletnie dewastowane nagłym spadkiem ciśnienia. Ten efekt wtórny jest zwykle słabszy od przejścia samej fali, lecz za to obiekt znajduje się w zasięgu niskiego ciśnienia znacznie dłużej. By­wa, że w budynkach oddalonych nieco od miejsca upadku bomby szyby są wysysane, a nie wydmu­chiwane z ram.
Gdy fala podmuchowa uderza w obiekt, to ciśnienie nań działające wzrasta. W przypadku fali poruszającej się z prędkością dźwięku wzrost ten jest mniej więcej dwukrotny. Jednak ciśnienie wy­twarzane przez falę powstałą w wyniku eksplozji materiału kruszącego jest wielokrotnie wyższe od normalnego. Różne budynki w różny sposób zno­szą przejście fali podmuchowej. Zniszczenia za­leżą od konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz od czasu działania podwyższonego ciśnienia. Niektóre masywne lub giętkie konstruk­cje mogą ugiąć się pod działaniem fali, po czym powrócić do poprzedniej formy, nie doznając przy tym poważniejszych zniszczeń.

Podobne prace

Do góry