Ocena brak

Jak powstają publikacje elektroniczne w DTP?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Nowym aspektem DTP jest powstawanie doku­mentów, których przeznaczeniem nie jest druk, lecz odczytanie i obejrzenie na ekranie. Tego ty­pu publikacje elektroniczne - na przykład cyfro­we encyklopedie - są często rozpowszechniane na dyskach CD-ROM lub za pośrednictwem sieci komputerowej. Acrobat, wyprodukowany przez Adobe System, jest wiodącym oprogramowa­niem do tworzenia publikacji elektronicznych. Każdy kto chce czytać bądź drukować dokumen­ty stworzone przy użyciu programu Acrobat mo­że zainstalować na swoim komputerze bezpłatny program użytkowy pochodzący bezpośrednio z Internetu. W pierwszej połowie lat dziewięć­dziesiątych DTP rozwinęło się w takim stopniu, że przy jego użyciu można obecnie zamieszczać strony w systemie World-Wide Web. Coraz czę­ściej tradycyjnie drukowane publikacje pojawiają się w tym systemie, niemniej jednak każdy użyt­kownik posiadający połączenie z Internetem mo­że umieścić swoją stronę w World-Wide Web.

Podobne prace

Do góry