Ocena brak

Jak powstają banknoty?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Ryciny znacznie przewyższają ostrością rysunku ilustracje otrzymane za pomocą innych technik. Dlatego właśnie płyty używane do drukowania banknotów są wciąż wykonywane techniką rytu. Rysunek na banknocie musi być bardzo szczegó­łowy i wyjątkowo precyzyjny. Na większości bank­notów umieszcza się kombinacje portretów, pejza­ży oraz elementów geometrycznych. Współcześnie większość prac związanych z projektowaniem banknotu wykonuje się za pomocą programów komputerowych wspomagających projektowanie (CAD), jednak wciąż główne portrety są ręcznie rysowane przez/grafika, a następnie przenoszone na płytę przez doświadczonego grawera. Niektóre linie są tak cienkie, że grawer musi używać szkła powiększającego lub nawet mikroskopu podczas ich wycinania. Najwyższej jakości ryciny są jed­nym z elementów mających zabezpieczyć bank­noty przed sfałszowaniem.
Banknoty nie są jedynymi powszechnie stoso­wanymi drukami wytwarzanymi przy użyciu tech­nik rytowniczych. Doskonałej jakości ryciny i kwa­soryty widnieją na wielu znaczkach pocztowych, firmowych papierach listowych lub wizytówkach. Wiele z najczęściej używanych płyt drukarskich, zawierających tekst, fotografie i artystyczną grafi­kę wykonuje się technikami kwasorytniczymi.

Podobne prace

Do góry