Ocena brak

Jak powinna być realizowana zasada dobra dziecka?

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Zasada sprowadza się do zapewnienia dziecku maksymalnej ochrony jego interesów zarówno osobowych, jak i majątkowych. Odwołanie do dobra dziecka jest wyrażane w szeregu przepisów kro wprost (56 § 2, 61 (1) § 2, 95 § 3, 106, 109 § 1, 113(2), 113 (3), 114 § 1 i 149 ) a w wielu, w których nie zostało wskazano wprost nietrudno je dostrzec.

Uwaga: warto zerknąć w przepisy art. 113 – 113 (6) kro dotyczące kontaktów z dzieckiem – przepisy ze znaczkiem zostały wprowadzone w czerwcu 2009.

Podobne prace

Do góry