Ocena brak

Jak postępujemy w wypadku użądlenia?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Jeśli ukąsi nas owad, przede wszystkim sprawdź­my, czy w tym miejscu nie tkwi żądło. Wyjmuje­my je tępą krawędzią noża albo paznokciem, ostrożnie zdrapując je wyłącznie w jednym kierun­ku. Nie sięgajmy po pęsetę: żądło znajduje się w worku wypełnionym jadem i peseta może prze­rwać worek i wprowadzić jad pod skórę. Skórę wokół miejsca użądlenia myjemy wodą i mydłem i osuszamy papierową serwetką. Smarujemy środ­kiem łagodzącym ból.
W aptekach znajduje się kilka rodzajów leków przeciwko niegroźnym użądleniom owadów i warto mieć takie w domu (Fenistil. zmniejszający odczyn alergiczny lub Hydrokortyzon w maści, także dzia­łający przeciwalergicznie). Hydrokortyzonu nie wolno stosować na twarz, zwłaszcza w okolicy oczu, oraz w pobliżu narządów rozrodczych. W przypadkach wstrząsu alergicznego, można podawać tabletki antyhistaminowe.

■ Niektóre użądlenia owadów powodują silniejszą reakcję od innych, podobnie nie­którzy ludzie wykazują większą wrażliwość na ich jad. Bardzo silna reakcja może wy­stąpić przy drugim użądleniu, gdyż pierw­sze uruchomiło mechanizm obronny organizmu. Silna reakcja alergiczna towa­rzysząca drugiemu użądleniu jest związa­na z obecnością w organizmie alergenów. Każdy, u kogo reakcja przebiega gwał­townie i bardzo intensywnie, wymaga na­tychmiastowej pomocy.
■ Silna reakcja alergiczna może prowa­dzić do wstrząsu - wówczas zatamuje się krążenie krwi dostarczającej tlen do tka­nek organizmu. Skóra robi się nagle bar­dzo blada, zimna i wilgotna od potu. Puls jest słaby i szybki, a oddech przyspieszo­ny i płytki. Chory zaczyna ziewać, wzdy­chać i oblizywać wargi, jakby odczuwał pragnienie. Wstrząsowi często towarzyszą mdłości i zawroty głowy, łzawienie oczu, obrzęk kończyn lub warg i pojawienie się czerwonych plam na skórze.
■ W przypadku wstrząsu musimy jak naj­szybciej zawieźć poszkodowanego do lekarza albo najbliższego szpitala. Jeśli nie jest to możliwe, kładziemy chorego na ple­cach, przechylamy głowę na bok i podno­simy stopy w górę. Rozluźniamy ciasne części garderoby i okrywamy chorego płaszczem lub kocem. Natychmiast wzy­wamy lekarza.
Osobie znajdującej się we wstrząsie nigdy nie podajemy nic do picia ani do jedzenia, i nie rozgrzewamy jej termoforem, gdyż w ten sposób krew podpłynie tylko do powierzchni skóry.

■ U większości ludzi użądlenie owada nie powoduje poważnych reakcji, ale niektóre osoby są na nie uczulone. Jeśli po użądle­niu pojawia się obrzęk - zwłaszcza w oko­licy ust albo w jamie ustnej, lub trudne do zniesienia swędzenie musimy jak najszyb­ciej skontaktować się z lekarzem, gdyż musimy się wtedy liczyć z niebezpieczeń­stwem uduszenia się.
■ Jeśli w przeszłości użądliła nas pszczo­ła albo osa, przy drugim takim zdarzeniu może pojawić się silna reakcja alergiczna.
■ Jeśli wiemy, że użądlenia owadów wy­wołują u nas bardzo silną reakcję, warto nosić przy sobie środek antyalergiczny -antyhistaminę w zastrzykach, którą może przepisać nam lekarz. Dobrze jest także mieć przy sobie informacje o naszej alergii, aby inni byli w stanie nam pomóc, jeśli zaj­dzie taka potrzeba.

Podobne prace

Do góry