Ocena brak

Jak postępujemy przy nadmiernym oziębieniu organizmu?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Inną grupą ludzi zagrożonych negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego są ci. którzy uprawiają takie sporty jak wspinaczka górska.

Przedsięwzięcia tego rodzaju mogą stanowić po­ważne zagrożenie dla zdrowia w przypadku, gdy temperatura powietrza nagle i gwałtownie spad­nie, co w górach zdarza się często. Pierwszą zasa­dą wybierających się w góry turystów powinno być okazanie respektu wobec natury i uważne wysłuchanie prognozy pogody.
Każdy, kto planuje wędrówkę po górach, powi­nien przede wszystkim skompletować odpowied­nią odzież: płaszcz przeciwdeszczowy, wygodne buty i tam, gdzie jest to konieczne, czapkę i ręka­wiczki. Warto mieć ze sobą zapasową, suchą odzież i jakieś wysokoenergetyczne pokarmy (tabletki glu­kozy lub czekoladę) na wypadek trudnych warun­ków pogodowych. Bardzo ważną rzeczą jest poin­formowanie kogoś o trasie i celu naszej wędrówki, aby w razie mgły, burzy czy nieszczęśliwego wypadku ratownicy wiedzieli, gdzie szukać zaginio­nych turystów.

Jeśli zauważymy, że ktoś zdradza oznaki nad­miernego oziębienia organizmu powinniśmy na­tychmiast zdjąć z niego mokrą odzież i owinąć go kocem albo podać suchą odzież do ubrania. W przypadkach nagłych przydają się specjalne koce z folii, które nie wchłaniają wilgoci i odbijają cie-pło własne organizmu. Staramy się owinąć głowę pacjenta i osłonić jego twarz, ale zapewniamy moż­liwość swobodnego oddychania. Można podać cie­płe, słodkie napoje albo słodycze. W żadnym wy­padku nie należy podawać alkoholu. Ciepło i sen powinny przynieść poprawę.

■ Ofiary oziębienia organizmu rozgrzewa­my zdejmując z nich mokrą odzież i owija­jąc w koc albo podając suchą odzież.
■ Podajemy pacjentowi ciepły napój i wy­sokokaloryczny pokarm, na przykład tab­letki glukozy lub czekoladę.

Podobne prace

Do góry