Ocena brak

Jak postępować z pęcherzami?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Na rękach, stopach i twarzy znaj­dują się miliony bakterii, wirusów i alergenów, które wywołują niewielkie infekcje miejscowe. Jeśli te schorzenia zostaną zaniedbane, mogą doprowadzić do poważnych problemów.
Nawet najmniejsze skaleczenie może za­szkodzić naszemu zdrowiu, jeśli zostanie zlekceważone. Podobnie w przypadku poja­wienia się pęcherza lub wykwitu, które czasem tworzą się na skórze. Oparzenie gorącą wodą, parą wodną, promieniami słonecznymi czy długotrwa­łym tarciem skutkuje nie tylko powstaniem pę­cherza, lecz także zmniejszeniem się odporności skóry. Jeśli niezwłocznie zastosujemy odpowied­nie środki .pęcherz zagoi się bez śladu. Największy problem leży w tym, że pęcherze zwykle pojawia­ją się na dłoniach i stopach, czyli tych miejscach, z których opatrunek łatwo zsuwa się. Nigdy nie należy rozmyślnie przekłuwać pęcherza, ponieważ można wywołać stan zapalny skóry. Najlepiej wło­żyć kończynę na około dziesięć minut pod zimną bieżącą wodę i osuszyć czystym ręcznikiem albo chusteczką higieniczną. Potem należy przykryć pęcherz sterylnym opatrunkiem, najlepiej gazą opa­trunkową, i jeśli trzeba, przymocować bandażem albo plastrem.

W aptekach można kupić gotowe preparaty, któ­rymi smaruje się nie uszkodzony pęcherz. Na pę­cherzu tworzy się przezroczysta błonka, zabezpie­czająca skórę podczas procesu gojenia się. Jeśli doszło do przerwania ciągłości skóry, zastosowanie preparatu wywołuje pieczenie, dlatego nie powin­no się go stosować do leczenia głębokich ran czy miejsc, na których rozwinęła się infekcja. Lekkie otarcia na stopie zabezpieczamy miękkimi pla­strami dostępnymi w różnych kształtach. Plastry takie są szczególnie użyteczne dla sportowców i ludzi pokonujących pieszo duże odległości.

Podobne prace

Do góry