Ocena brak

Jak postępować z osobą z objawami wstrząsu?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Ratownik udzielający pierwszej pomocy powinien zwrócić uwagę, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy jego oddech jest przyspieszony, nieregularny bądź głośny. Trzeba sprawdzić tempo i siłę pulsu. Sinawy kolor skóry, zwłaszcza ust, może sygnali­zować problemy oddechowe. W razie ich wystą­pienia należy sprawdzić drożność dróg oddecho­wych i ewentualnie oczyścić je oraz ułożyć pacjenta na boku. Ratownik udzielający pierwszej pomocy musi także sprawdzić, czy nie występują objawy wstrząsu, który wymaga szybkiego leczenia w szpi­talu. Należą do nich: uczucie zimna, pocenie się, bladość skóry, słaby puls i przyspieszony oraz gwałtowny, ale płytki oddech.
Osoba znajdująca się we wstrząsie jest niespo­kojna, podniecona i często odczuwa wzmożone pragnienie. Jeśli stan wstrząsu przedłuża się, chory może być apatyczny lub nawet wpaść w letarg. W razie zaobserwowania objawów wstrząsu należy położyć pacjenta na ziemi, przy czym głowa musi znajdować się nisko, a nogi muszą być unie­sione, i ciepło okryć. Nie wolno podawać nic do picia i należy jak najszybciej wezwać lekarza.

Podobne prace

Do góry