Ocena brak

Jak posługujemy się regresją krokową?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Badanie zależności wpływu zmiennych X1, X2, …Xi na cechę Y:

Wykorzystujemy 2 opcje -> Backward i Forward

Y <- X1, X2,X3 - wybieramy zmienną która ma wpływ na Y

(Y,X1) <- (X2,X3) – z pozostałych wybieramy tą która najlepiej pasuje do Y,X1

(Y,X1,X2) X3 - jeśli X3 pasuje do Y,X1,X2, to dołączamy, jeśli nie, to usuwamy.

Do góry