Ocena brak

Jak pomagać niepełnosprawnym?

Autor /Erka Dodano /31.01.2012

Przemysł nastawiony na zaspokajanie potrzeb niepełnosprawnych w różny sposób stara się im pomóc w prowadzeniu możliwie normalnego życia.

Jeśli chodzi o niewidomych, najlepszym przykładem jest alfabet Braille'a, składający się z wypukłych kropek ułożonych w różnych kombinacjach, z których każda odpowiada jednej literze. Niewidząca osoba uczy się dotykiem rozpoznawać kombinacje kropek i w ten sposób jest w stanie „czytać". Skomplikowanym urządzeniem dającym niewidomym większą mobilność jest Mark II Binaural Sensor. Urządzenie emituje promień fal dźwiękowych penetrujący przestrzeń z przodu użytkownika na długości około czterech metrów. Wiązka promieni rozchodzi się pod kątem 60 stopni. Od przedmiotów i powierzchni znajdujących się w zasięgu fal dźwiękowych odbija się echo, które dociera do odbiornika. Ponieważ fale obejmują jedynie obszar od głowy do talii użytkownika, urządzenie jest zwykle stosowane w połączeniu z białą laską. Laska, którą niewidomy porusza z boku na bok, napotyka na przedmioty znajdujące się na poziomie gruntu. Poza urządzeniami technicznymi, dużą pomocą ludziom niewidomym służą specjalnie wyszkolone psy. Najlepiej znanym urządzeniem pomagającym ludziom niedosłyszącym jest aparat słuchowy, wychwytujący dźwięki i elektronicznie przetwarzający je w sygnały akustyczne przekazywane do ucha.
Ludzie nie mogący chodzić mogą wybierać z szerokiego asortymentu wózków inwalidzkich.

Ludzie nie mogący chodzić mogą wybierać z szerokiego asortymentu wózków inwalidzkich. Lekki wózek pneumatyczny posiada nadmuchiwane opony, pozwalające miękko się poruszać nawet po nierównych powierzchniach. Ludzie, którzy nie są w stanie popychać wózka inwalidzkiego siłą własnych mięśni, mogą skorzystać z urządzeń napędzanych elektrycznie.

Dzięki zastosowaniu wielu produkowanych współcześnie protez i akcesoriów inwalidzi mogą opanować wiele umiejętności, które ludziom sprawnym przychodzą z łatwością, i w ten sposób osiągnąć życiową niezależność.

Podobne prace

Do góry