Ocena brak

Jak otrzymujemy olejki eteryczne?

Autor /Zenek Dodano /31.01.2012

Istnieją trzy zasadnicze metody otrzymywania olej­ków eterycznych pochodzenia roślinnego: destylac­ja, ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników lotnych i nielotnych oraz wytłaczanie. Destylacja - najpo­pularniejszy proces - polega na przepuszczeniu pary wodnej przez ogromną kadź, w której znaj­dują się rośliny. Pod wpływem ciepła zaczyna paro­wać woda, olejki aromatyczne i inne substancje. Kiedy zawartość kadzi schładza się, woda i olejki aromatyczne ulegają kondensacji i oddzielają się od siebie - łatwo wtedy zebrać same olejki.
Niektóre kwiaty, jak róża i jaśmin, są niezwykle kruche, więc zawarte w nich olejki eteryczne zo­stałyby zniszczone podczas procesu destylacji. W takich przypadkach stosuje się ekstrakcję. Kwiaty zanurza się w substancji rozpuszczającej olejki, na przykład w alkoholu; po pewnym czasie płatki więdną, gdyż olejki przenikają do alkoholu. Otrzymany płyn przelewa się do wirówki, w któ­rej pod wpływem siły odśrodkowej wszystkie sub­stancje ulegają rozdzieleniu, w zależności od ich ciężaru właściwego. Destylowanie odbywa się tu w bardzo niskiej temperaturze.
Proces ekstrakcji przez rozpuszczanie trwa dłu­żej niż zwykła destylacja, nawet 20 dni. Dlatego pozyskiwane tą drogą olejki są bardzo drogie.

Podobne prace

Do góry