Ocena brak

Jak określa się miejsce popełnienia przestępstwa? Jakie to ma znaczenie w prawie karnym?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Miejsce popełnienia przestępstwa, to miejsce, gdzie:

 • sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany

 • skutek przestępny nastąpił

 • skutek miał nastąpić

W przypadku kolizji sądów właściwy będzie ten, w którym rozpoczęto postępowanie.

Miejsce popełnienia przestępstwa jest punktem wyjścia dla zasad międzynarodowego prawa karnego materialnego.

Zasady międzynarodowego prawa karnego materialnego:

 • zasada terytorialności (17)

 • zasada personalna (narodowości podmiotowej) (18)

 • zasada ochronna (19)

 • zasada represji konwencyjnej (20)

Prawo międzynarodowe procesowe to zbiór norm prawnych określających:

 • zakres immunitetu dyplomatycznego i konsularnego.

 • czynności procesowe wykonywane za granicą na użytek polskiego procesu i odwrotnie.

 • przejęcie ścigania karnego i wykonywanie wyroków zagranicznych oraz przekazywanie ścigania i wyroków skazujących cudzoziemców do wykonania za granicą.

 • ekstradycję.

 • transport międzynarodowy oskarżonych.

Podobne prace

Do góry