Ocena brak

Jak obsługa kserokopiarek wpływa na nasze zdrowie?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Okazjonalne użytkowanie kserokopiarki nie sta­nowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Jednakże osoby obsługujące kserokopiarki przez cały dzień pracy i zmuszone do wymiany tonera, skarżą się na częste bóle głowy i wysypki skórne w wyniku reakcji alergicznych. Zakłady pracy powinny dla wszystkich pracowników zatrudnianych przy obsłudze kserokopiarek organizować szkolenia, dotyczące obsługiwania tego rodzaju urządzeń oraz dostarczyć odpowiednią odzież ochronną, jeśli jest ona konieczna.
Toner może wywoływać podrażnienie nad­wrażliwej skóry. Ponadto pracująca kserokopiar­ka emituje ozon, czyli toksyczną formę tlenu. Tym problemom można zaradzić, przykrywając kopio­wany dokument pokrywą i dokładnie wietrząc pomieszczenie, w którym urządzenie się znajduje. Niektóre fotokopiarki są wyposażone w specjalny filtr rozkładający ozon. Jednakże zabezpieczenie takie funkcjonuje poprawnie tylko wówczas, gdy filtr ochronny jest regularnie wymieniany. Najlepiej umieścić kserokopiarkę pod oknem albo zainsta­lować wentylator.

Podobne prace

Do góry