Ocena brak

Jak obliczamy wartości unormowane cech i do czego one służą

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Jeżeli odejmiemy od każdej obserwacji (xi) średnią arytmetyczną ( ) i podzielimy tę różnicę przez odchylenie standardowe (s), to otrzymamy wartości unormowane cechy X:

Wartości unormowane (standaryzowane) mogą być dodatnie i ujemne. Wartość unormowana będzie ujemna wtedy, gdy sam pomiar jest mniejszy od średniej arytmetycznej, a dodatnia wtedy, gdy sam pomiar jest większy od średniej arytmetycznej.

Z prawa trzech dyspersji zastosowanego do unormowanych wartości wynika, że zawierają się one prawie wszystkie w granicach od –3 do +3, bez względu na to, jakie były cechy wyjściowe. Wartości cech, którym odpowiadają wartości unormowane bliskie –3 są więc wartościami niskimi, a wartości cech, którym odpowiadają wartości unormowane bliskie +3, sa wartościami wysokimi. Natomiast wartości cech, którym odpowiadają unormowane wartości bliskie zeru, to wartości nie odbiegające wiele od średniej arytmetycznej.

Wartości unormowane służą do porównania cech wyrażonych w różnych, nieporównywalnych jednostkach. Ten zabieg statystyczny likwiduje wpływ wieku, co pozwala na porównywanie między sobą wszystkich zbadanych osobników pod względem danej cechy bez względu na wiek.

Podobne prace

Do góry