Ocena brak

Jak następuje przekazywanie informacji za pomocą dotyku?

Autor /Orczyk Dodano /31.01.2012

Włókna nerwowe właściwie nieustannie reagują na rozmaite bodźce, ale tylko bodźce związane z temperaturą i naciskiem są wystarczająco intensywne, by odebrał je mózg. Temperatura i nacisk pobudzają włókna nerwowe do ożywionej działalności, zatem te właśnie impulsy z większą prędkością docierają do centralnego systemu nerwowego. Prędkość, z jaką impuls przemieszcza się do mózgu, stanowi informację o rodzaju bodźca. Informacje o dotyku są przekazywane z zakończeń nerwowych przez włókna nerwów somatycznych do centralnego systemu nerwowego.

Różne pola odbioru mają różną wrażliwość, zależną od koncentracji zakończeń nerwowych w rozmaitych częściach skóry. Na przykład, końce dwóch naostrzonych ołówków oddalone od siebie o 1 mm odczujemy na czubku języka jako dwa osobne wrażenia, podczas gdy na plecach musiałyby być oddalone o 50 mm, żeby można odebrać je jako osobne dotknięcia.

Przeprowadzono różne eksperymenty w celu ustalenia, czy każdy rodzaj włókna nerwowego przenosi informacje o innego rodzaju bodźcu. Niewątpliwie niektóre włókna przekazują informacje tylko w wypadku uszkodzenia, ocieplenia, uszczypnięcia skóry, i tak dalej. Jednak to nie zakończenie nerwowe reaguje w ten sposób, tylko odpowiedni układ bodźców we włóknach nerwowych, tworzących łańcuch transmisyjny informacji dotykowych od zakończeń nerwowych do mózgu. Chociaż niektóre rodzaje zakończeń nerwowych mogą być bardziej wrażliwe na pewne rodzaje zewnętrznego nacisku, większość badaczy jest obecnie zgodna, że raczej prędkość i rozmieszczenie impulsów w długich i krótkich włóknach układają się w charakterystyczny model, rozpoznawany przez mózg jako konkretne wrażenie.

Skoro nasz zmysł dotyku jest taki czuły, może rekompensować brak innego zmysłu. Najlepszym przykładem jest tutaj alfabet Braille'a, pozwalający niewidomym czytać za pośrednictwem palców.

Podobne prace

Do góry