Ocena brak

Jak nabywamy kulturę

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

Jest to proces w którym ludzkość jako całość współtworzą cechy które są ludzkie. Są to cechy specyficzne. Kulturę nabywamy od swojej rodziny. W sensie gatunkowym, jednostkowym. Proces nabywania kultury trwa od momentu gdy człowiek stał się człowiekiem w sensie biologicznym trwa do momentu życia każdej jednostki.

1. Indywidualny – związany z jej narodzinami jako jednostki społecznej, kulturowej. Proces wolniejszy.

a) Ok. 5 mln lat temu pojawił się Australopitek w Afryce

b) 3 mln lat temu Homohabilis – człowiek zręczny. Forma przejściowa między typowo zwierzęcej a tej typowo ludzkiej. Pierwsze zachowania kulturowe, stworzył pierwsze narzędzia.

c) 2 mln lat temu pojawia się człowiek wyprostowany, potrafi posługiwać się ogniem. Ze względu na wyprostowana postawę łatwiej mu wykonywać narzędzia. Ogień umożliwia przejście na innego typu pożywienie – polegające na obróbce termicznej. Zachowania powtarzalne, funkcjonowania grupy społecznej, związane z obyczajami kulturowymi. Rozszerzyło się jego terytorium, mógł iść tam gdzie temperatura była niesprzyjająca.

d) Ok. 250 tys. lat temu pojawia się Homo Sapiens i Homo Sapiens Neandertalski. Homo Sapiens wygrał walkę z Neandertalczykiem – musiał ustąpić ze względów biologicznych. Neandertalczyk był bardziej zaangażowany kulturowo. Homo Sapiens szybko to nadrobił. Duża pojemność mózgu już po urodzeniu. Zdolność poruszania dwunożnego. Uwolnienie rąk od zdolności motorycznej. Brak owłosienia na ciele. Zmiana budowy krtani – człowiek jest w stanie porozumiewać się. Rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego. Powstanie pewnych więzi opartych na kooperacji – współdziałaniu. Im liczniejsza grupa tym potencjalnie bujna kultura. Świadomość jako sposób przystosowania człowieka. Jest to myślenie o sobie w kontekście świata. Związana ze samoświadomością.

W wyniku tych wszystkich zjawisk powstał człowiek jaki jak my. Człowiek przekazujący kulturę. Jest sposobem przystosowania, bo są w niej wpisane wzory zachowań.

Podobne prace

Do góry