Ocena brak

Jak można określić więź społeczną

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Życie społeczne ludzi opiera się na więzi społecznej ,czyli względnie trwałych zależnościach i stosunkach. Na życie społeczne składa się wiele różnorodnych zjawisk, zachodzących w rodzinie szkole fabryce, mieście, gminie, województwie czy kraju.

Jednostki i różne zbiorowości ludzkie, tworzące odpowiednie całości społeczne na ograniczonej przestrzeni , muszą wzajemnie przystosować swoje zachowania oraz współdziałać ze sobą. Więź społeczną możemy określić jako ogół stosunków , połączeń i zależności skupiającej jednostki w zbiorowości ludzkie. Składnikami więzi są czynniki obiektywno-formalne i spontaniczno – subiektywne.

Podobne prace

Do góry