Ocena brak

Jak montuje się film?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Zdjęcia do długometrażowego filmu mogą trwać wiele miesięcy, jednak ostateczne przygotowanie filmu do wyświetlania wymaga wiele pracy, jaką wykonuje się w pokoju montażowym. Wynika to z tego, że prawie nigdy nie kręci się scen filmu w takim porządku, w jakim występują one w goto­wym dziele. By zaoszczędzić czas i pieniądze, zwy­kle nakręcane są jednocześnie wszystkie sceny roz­grywające się w danym miejscu, a następnie ekipa filmowa przenosi się gdzie indziej. Co więcej, sce­ny są nakręcane po wielokroć, po to by później można było wybrać najlepsze ujecie. Większość ujęć jest kręcona jedną kamerą i by uzyskać widok z innego kąta, aktorzy są proszeni o powtórzenie sceny. Jednakże nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe, gdyż ujęcia szczególnie długie, niebez­pieczne bądź związane z niszczeniem jakichś kosz­townych rekwizytów są zbyt drogie lub niemożli­we do dokładnego powtórzenia. Wtedy używa się kilku kamer jednocześnie.
Montaż filmu, czyli ułożenie scen we właści­wej kolejności, dodanie napisów, efektów specjal­nych, muzyki i inne prace postprodukcyjne mogą trwać następnych kilka miesięcy. Stół montażowy umożliwia jednoczesną projekcję, zaznaczanie i cięcie filmu i nagranej osobno ścieżki dźwięko­wej. Film w tym stadium stanowią odbitki z ory­ginalnej taśmy. Używa się go później jako wzorca do obróbki oryginalnego negatywu.

Podobne prace

Do góry