Ocena brak

Jak leczyć stres?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Są sytuacje, w których stresu po prostu nie da się uniknąć, a w takich przypadkach należy nauczyć się z nim żyć i radzić sobie tak, by ponieść jak najmniejsze straty zdrowotne. Polega to między innymi na obiektywnej i dokładnej ocenie realiów sytuacji i sporządzeniu pozytywnego planu zaradczego. Najważniejsze jest uświadomienie sobie znaków ostrzegawczych: każdy, kto dostrzega u siebie wczesne oznaki fizyczne nadmiernego stresu, powinien przeanalizować swoje życie i spróbować je przeorganizować oraz kontrolować bieg wydarzeń.

Innym ważnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest nauczenie się być samemu ze sobą. Czas spędzony w samotności, pozornie na próżnowaniu, to pojęcie obce kulturze zachodniej, podczas gdy w filozofii wschodniej jest ono kluczowe. Każdy od czasu do czasu musi posiedzieć w ciszy i spokoju, choćby po kilka minut dziennie. Dla niektórych ludzi oznacza to regularne ćwiczenie yogi czy medytację transcendentalną, poświęcenie powiedzmy 20 minut dziennie na spokojną kontemplację. Może to też oznaczać zaangażowanie się w praktyki religijne, które często pomagają w skupieniu się i zastanowieniu nad własnym życiem.

Można także zrelaksować się i uspokoić, stosując proste techniki oddechowe i relaksacyjne. Tymczasem współczesne tempo życia pozostawia zbyt mało czasu na odpoczynek, którego wszyscy potrzebujemy. Już od wczesnego dzieciństwa uczy się nas minimalizować czas przeznaczony na relaks. „Nie siedź tak bezczynnie" takie słowa nieustannie przypominają, że pozostało jeszcze coś do zrobienia. Jednak „siedzenie bezczynnie", oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich technik, jest metodą walki ze stresem.

Bezstresowy sen

Odpowiednia ilość snu ma podstawowe znaczenie, jeśli chcemy prowadzić życie wolne od stresu, ale wielu ludzi nie potrafi całkowicie wyłączyć się w nocy. Przepracowany mózg nie zwalnia swojej aktywności, pomimo że jest wyczerpany i gwałtownie potrzebuje snu. Zdrowy, głęboki sen jest niezbędny wszystkim ludziom. Powrót do nie obciążonych stresem nocy może wiązać się z koniecznością lekcji technik relaksacyjnych, nauki spokojnego oddychania i ćwiczenia metod prawidłowej wizualizacji (snu na jawie).

Ćwiczenia oddechowe

Oddychanie jest niezwykle istotną częścią relaksacji. Cierpiący z powodu silnego stresu ludzie mają trudności z oddychaniem, ale można ich uniknąć, jeśli zadbamy o regularny i głęboki oddech. Aby spokojnie oddychać, trzeba nauczyć się rozciągać przeponę (mięsień znajdujący się pod klatką piersiową). Cała powierzchnia płuc rozszerzy się wtedy w sposób naturalny.

Spokojny, zrelaksowany oddech można osiągnąć na drodze ćwiczeń, a wynikające z tego opanowanie i uczucie odprężenia będą wielką ulgą dla ludzi cierpiących z powodu stresu.

Podobne prace

Do góry