Ocena brak

Jak leczyć schizofrenię?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Schizofrenia jest chorobą nieuleczalną. Próby usta­lenia efektywności dowolnego rodzaju terapii mu­szą wiązać się z analizą przebiegu choroby i jej objawami występującymi bez zastosowania środ­ków leczniczych, ponieważ schizofrenia ma różne objawy i stopnie zaawansowania. Niestety, w więk­szości przypadków schizofrenia jest chorobą prze­wlekłą i nie mija. U pacjentów ze schizofrenią prze­wlekłą leczenie może trwać całe życie i zwykle oznacza stałą hospitalizację. Innym chorym wystar­czają zastosowane leki i opieka rodziny przery­wana okresową hospitalizacją.
Pacjenci wykazujący objawy nienaturalnej pod­wyższonej aktywności najlepiej reagują na leki takie jak chlorpromazyna, która ma działanie uspokajające. Leki przeciwdepresyjne stosuje się w leczeniu chorych pogrążonych w depresji psy­chotycznej. Terapia farmakologiczna jest skuteczna tylko w połączeniu z terapią psychologiczną.
Hospitalizacja jest ważnym elementem leczenia schizofrenii, ponieważ personel szpitala obserwu­jąc na bieżąco zachowanie pacjenta i objawy cho­roby, zapewnia choremu najodpowiedniejszą opie­kę i leczenie. Najlepiej, gdy terapia zastosowana w szpitalu może być kontynuowana po powrocie do domu. Ważną rolę w leczeniu schizofrenii od­grywa pomoc i opieka rodziny. Bliscy krewni cho­rego mogą mu pomóc swoim wsparciem, poradą i zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo i wygodę. Schizofrenicy pełni są negatywnych uczuć, stra­chu i lęku, zatem bardzo ważna jest życzliwa zachęta i uspokajająca pomoc.

Podobne prace

Do góry